Lær det hele om denne fagforening

FTFa er en af Danmarks største faglige organisationer. Den repræsenterer over 450.000 medlemmer, som arbejder inden for en lang række forskellige brancher. FTFa’s primære formål er at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet, herunder at forhandle overenskomster og yde rådgivning og støtte. Organisationen arbejder også for at fremme uddannelse og kompetenceudvikling blandt medlemmerne. FTFa er en vigtig aktør i den danske model for arbejdsmarkedsrelationer og samarbejder tæt med myndigheder og andre parter på arbejdsmarkedet.

Medlemsfordele og services

Som medlem af denne fagforening får du adgang til en række attraktive medlemsfordele og services. Du kan få hjælp og rådgivning i forbindelse med ansættelsesforhold, løn og arbejdsvilkår. Derudover tilbydes der kurser og uddannelsestilbud, der kan styrke dine kompetencer og karrieremuligheder. Hvis du vil vide mere om, hvad du kan få ud af et medlemskab, kan du opdage alt om FTFa.

Forhandlinger og overenskomster

Fagforeningen forhandler løbende overenskomster med arbejdsgivere for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Overenskomsterne dækker blandt andet løn, ferie, pension og andre rettigheder. Medlemmer kan få hjælp og rådgivning af fagforeningen, hvis de har spørgsmål eller problemer i relation til deres ansættelse. Ønsker du at lære mere om, hvad FOA kan tilbyde, kan du finde de bedste FOA tilbud.

Rådgivning og vejledning

Fagforeningen tilbyder omfattende rådgivning og vejledning til medlemmer. Uanset om du har spørgsmål om dine rettigheder på arbejdspladsen, din løn og ansættelsesvilkår eller andre arbejdsrelaterede emner, kan du altid kontakte vores dygtige rådgivere. De har stor erfaring og ekspertise og kan hjælpe dig med at finde de bedste løsninger. Vores rådgivningstilbud dækker både individuelle sager og generelle spørgsmål. Du kan enten booke en personlig samtale eller få rådgivning over telefonen eller via e-mail. Vi er her for at støtte og vejlede dig, så du kan føle dig tryg og sikker i dit arbejdsliv.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Fagforeningen tilbyder en række uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder for sine medlemmer. Dette inkluderer kurser og workshops, der fokuserer på at styrke medlemmernes faglige kompetencer, såvel som deres personlige og ledelsesmæssige færdigheder. Medlemmerne kan deltage i kurser, der dækker emner som forhandlingsteknikker, arbejdsmiljø, digital kompetenceudvikling og meget mere. Derudover tilbyder fagforeningen mentorordninger, hvor erfarne medlemmer kan vejlede og støtte nyere medlemmer i deres karriereudvikling. Målet er at sikre, at medlemmerne altid er klædt på til at håndtere de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv.

Politisk indflydelse og interessevaretagelse

Fagforeningen spiller en vigtig rolle i at varetage medlemmernes interesser over for politiske beslutningstagere. Gennem lobbyarbejde og dialog med politikere og myndigheder, arbejder foreningen for at påvirke lovgivning og politiske beslutninger, der har betydning for medlemmernes arbejdsvilkår og rettigheder. Foreningen er repræsenteret i relevante udvalg og råd, hvor den bidrager med faglig indsigt og synspunkter. Derudover arrangerer foreningen jævnligt møder og arrangementer, hvor medlemmerne kan møde og diskutere med politiske beslutningstagere.

Lokale afdelinger og netværk

Fagforeningen har lokale afdelinger rundt omkring i landet, hvor medlemmer kan mødes og danne netværk. De lokale afdelinger arrangerer jævnligt sociale arrangementer, faglige kurser og politiske debatter, der giver medlemmerne mulighed for at udveksle erfaringer og få ny inspiration. Derudover er de lokale afdelinger vigtige for at formidle foreningens budskaber og aktiviteter ude i lokalsamfundene. Medlemmer opfordres til at engagere sig aktivt i de lokale afdelinger og bidrage til fællesskabet.

Kontingent og medlemskab

Medlemskontingentet til denne fagforening er 300 kr. om måneden. Kontingentet dækker en række ydelser, såsom rådgivning, juridisk bistand og forhandling af overenskomster. Medlemskabet giver også adgang til en række sociale arrangementer og kurser. Nye medlemmer kan normalt melde sig ind når som helst, men der kan være særlige tidsfrister for indmeldelse, hvis man ønsker at være dækket af overenskomster fra start. Det er muligt at få fradrag for kontingentet i selvangivelsen.

Historien bag FTFa

FTFa har en lang og spændende historie, der går tilbage til 1899. Dengang blev organisationen stiftet under navnet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. Formålet var at samle de mange mindre fagforeninger for funktionærer og tjenestemænd i en fælles organisation, der kunne varetage deres interesser mere effektivt. Gennem årene har FTFa udviklet sig i takt med ændringer i arbejdsmarkedet og har i dag over 400.000 medlemmer fra mere end 60 forskellige fagforeninger. I dag er FTFa en af de største hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked og spiller en central rolle i de overenskomstforhandlinger, der fastsætter løn- og arbejdsvilkår for mange lønmodtagere.

Fremtidsvisioner for fagforeningen

Fagforeningen har ambitiøse planer for fremtiden. Vi ønsker at udvide vores medlemsbase og repræsentere endnu flere brancher og arbejdstagere. Samtidig vil vi arbejde for at styrke vores indflydelse på politiske beslutninger, der påvirker vores medlemmers vilkår. I de kommende år vil vi fokusere på at udvikle nye services og tilbud, der kan hjælpe vores medlemmer endnu bedre. Målet er at gøre fagforeningen til et uundværligt redskab for alle, der ønsker at sikre deres rettigheder på arbejdsmarkedet.